Pixlpark şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin

Sözleşme

1. Terimler ve Tanımlar

Bu Sözleşmenin amaçları için aşağıdaki şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Web Sitesi — Yüklenici tarafından bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak Müşteriye sunulan, hediyelik eşya, basım ve fotoğraf siparişlerini İnternet üzerinden kabul etmek için otomatik bir sistem.
 • Alan Adı — Sitenin İnternet'te Müşteriye ait olan ve Müşteri tarafından bu Sözleşmenin bir parçası olarak yükleniciye verilen benzersiz sembolik adı.
 • Çalışma Süresi — Sözleşmenin faaliyet süresinin yüzdesi olarak ölçülen, Sitenin ortalama çalışma süresi.
 • Programlı Bakım — Sitenin işlevselliğinde değişiklik yapma veya hataları düzeltme ile bağlantılı bakım. Programlı bakım süreçleri nedeniyle çalışmama süresi, çalışma süresinin bir parçası olarak hesaplanır.
 • Planlanmamış bakım — ciddi site programlama hatalarının düzeltilmesi için bakım müşteriye önceden bilgi verilmeden gerçekleştirilir. Planlanmayan bakım süreçleri nedeniyle çalışmama süresi, çalışma süresinin bir parçası olarak hesaplanmaz.
 • Kullanıcı — Sitenin herhangi bir sayfasını bir İnternet tarayıcısına indiren bir kişi.

2. Sözleşmenin Konusu

 • 2.1. Müşteri, Siteyi İnternete bağlama, ayarları, teknik destek ve Müşterinin Siteye erişiminin sağlanması ile ilgili sorumluluğu atayacaktır ve Yüklenici kabul edecektir.

3. Hizmet Sunum Prosedürü

 • 3.1. Yüklenici, Alanın Müşteri tarafından sağlandığı tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Siteyi kendi sunucularında kurmak için kendi yöntemlerini kullanacaktır.
 • 3.2. Yüklenici, Site ayarlarını Müşteri (Müşteri) tarafından sağlanan bilgilere göre 10 (on) saat içinde kurmak için kendi yollarını kullanacaktır.
  • Site logosu;
  • İletişim bilgileri (telefon, e-posta, Skype, adresler);
  • Sitede Sunulan Hizmetler;
  • Sitenin yapısı ve tasarımı ile ilgili diğer istekler.
  • İlave Site ayarları Müşteri tarafından bağımsız olarak belirlenir veya Yükleniciye Müşteri tarafından saatte 50 $ / oranında ödenir.
 • 3.3. Yüklenici, Müşterinin ve kullanıcıların Siteye haftanın yedi günü 24 saat erişimini sağlamak için kendi yöntemlerini kullanacaktır.
 • 3.4. Yüklenici, kullanım ve Site ayarları ile ilgili olarak Müşteriye danışacaktır. Sitenin işlevselliği, Sitenin tanıtım sürümünde şu adreste açıklanacaktır: demo.pixlpark.com.
 • 3.5. Yüklenici, Müşterinin şirketi, siparişleri ve kullanıcıları hakkında sunucu bilgilerini saklayacaktır.
 • 3.6. Müşteri, Sitenin idari bölümünden şirketi hakkında bilgi sağlamak için kendi yöntemlerini kullanır.
 • 3.7. Müşteri, bu Sözleşmenin 4. Maddesi uyarınca Yüklenici hizmetlerinin bedelini tam olarak ödeyecektir.

4. Sözleşme Bedeli ve Ödeme Prosedürü

 • 4.1. Sözleşmenin fiyatı, Yüklenicinin Müşterinin Sitesini İnternete bağlamak için sunduğu hizmetlerin fiyatı ve Yüklenicinin hizmetlerinin aylık fiyatı (bundan sonra Abone Ücreti olarak anılacaktır) olacaktır.
 • 4.2. Yüklenicinin Siteyi İnternet'e bağlamaya yönelik hizmetlerinin bedeli 1000 $ olacaktır.
 • 4.3. Abone Ücreti ayda 100 + site satışlarından %5'e eşit olacaktır.
 • 4.4. Müşteri, Yüklenicinin hizmetlerinin bedelini, Müşterinin Sitesinin İnternete bağlanması üzerine, Yüklenici tarafından faturada belirtilen hesap detaylarına göre banka havalesi yoluyla bir peşin ödeme ile öder.
 • 4.5. Müşteri, Abonenin Ücretini Yüklenici faturasını aldığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde aylık olarak ödeyecek ve Yüklenici tarafından faturada belirtilen hesap detaylarına göre banka havalesi ile ödeme yapacaktır.
 • 4.6. Yüklenici, faturalandırma ayını takip eden ayın ilk 7 (yedi) günü içinde Müşteriye Abone Ücreti için fatura düzenleyecektir.

5. Tarafların Hak ve Sorumlulukları

 • 5.1. Yüklenici aşağıdakilerden kaynaklanan gecikmelerden, kesintilerden, zararlardan veya kayıplardan Müşteriye yükümlü olmayacaktır:
  • Müşteriye ait hatalı ekipman;
  • Müşteri tarafında aktarım veya bağlantı sorunları;
  • planlanmış bakımın yapılması;
  • Mücbir sebep şartları.
 • 5.2. Yüklenici, Site üzerinden yapılan siparişlerin içeriğinden sorumlu tutulamaz.
 • 5.3. Yüklenici, Site üzerindeki kullanıcılar tarafından yerleştirilen malzemelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz.
 • 5.4. Yüklenici, Müşterinin bu tür özel izinlere (lisanslara) sahip olmadığı özel izinler (lisanslar) gerektiren malzemelerin Müşteri tarafından Sitede kullanımından sorumlu olmayacaktır.
 • 5.5. Yüklenici, aşağıdaki durumlarda bilinirse hizmet sunmayı durdurma veya bu Sözleşmeyi koşulsuz olarak feshetme hakkını saklı tutar:
  • Site'ye Müşteri tarafından yerleştirilen materyaller telif hakkı ile korunur ve telif hakkı sahibinin izni olmadan kullanılır;
  • Ayrıca, Yüklenici, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde Müşteriyi derhal bilgilendirmeyi ve Müşteri durumu düzeltirse, hizmet sunmayı tavsiye etmeyi veya Müşteri ile aynı şartlar altında yeni bir sözleşme yapmayı taahhüt eder.
 • 5.6. Yüklenici, Müşteri arka arkaya iki ay içinde verilen hizmetler için ödeme yapmazsa, hizmet sunmayı durdurma veya bu Sözleşmeyi koşulsuz olarak feshetme hakkını saklı tutar.
 • 5.7. Yüklenici, Sözleşmenin işletimi sırasında% 98 çalışma süresi sağlamayı taahhüt eder.
 • 5.8. Yüklenicinin Sözleşme süresi boyunca, Yüklenici Müşterinin ticari markalarını web sitesinde, pazarlama (reklam) materyallerinde, ortaklarının (iştiraklerinin) sitelerinde ve basında çoğaltma, sergileme ve sergileme münhasır olmayan hakkından yararlanacaktır.
 • 5.9. Müşteri, aşağıdaki durumlar dışında, Siteye haftanın yedi günü 24 saat erişim hakkına sahiptir.
  • planlanmış bakımın yapılması;
  • Tarafların suçu olmayan İnternet kesintileri;
  • Mücbir sebep şartları.
 • 5.10. Müşteri, bu Sözleşmenin konusuyla ilgili sorularda Yükleniciden danışma alma hakkına sahiptir.
 • 5.11. Müşteri, Sözleşmenin faaliyet süresi boyunca Yüklenicinin hizmetleri ile ilgili bilgileri reklam materyallerinde kullanma hakkına sahiptir:
 • 5.12. Müşterinin istediği şekilde Müşterinin veya Yüklenici tarafından Site'ye yerleştirilen bilgi materyallerinin ve Sitenin tasarımına ilişkin tüm haklar Müşteriye aittir. Ayrıca Yüklenici, Müşterinin izni olmadan bu tür bilgilendirici materyalleri üçüncü taraflara devretme hakkına sahip olmayacaktır.
 • 5.13. Müşteri, Siteden düzenli olarak sipariş almayı ve işlemeyi taahhüt eder.
 • 5.14. Müşteri, siparişleri işlemek ve Site'deki siparişlerin durumunu Site'nin kontrol panelinde verilen durum listesine uygun olarak işlenmesi sırasında değiştirmek için kendi yöntemlerini kullanacaktır. Müşteri tarafından 21 (yirmi bir) takvim günü içinde değiştirilmeyen siparişlerin durumu, Sitenin kontrol panelinde verilen durum listesine göre otomatik olarak bir sonrakine geçer.
 • 5.15. Müşteri, verilen siparişler (baskı kalitesi, yerine getirme şartları vb.) İçin Site kullanıcılarına tüm sorumluluğu üstlenecektir.
 • 5.16. Müşteri, Müşterinin özel izinleri (lisansları) olmayan özel izinler (lisanslar) gerektiren materyallerin Site üzerinde kullanımı konusunda tüm sorumluluğu üstlenecektir.
 • 5.17. Sözleşmenin faaliyet süresi boyunca Müşteri, yalnızca Site kullanıcılarından sipariş almak ve bu siparişleri yerine getirmek için Yüklenici tarafından sağlanan baskı üretim modellerini çoğaltma, gösterme ve kullanma münhasır olmayan hakkından yararlanır. Bu Sözleşme uyarınca sağlanan tasarımları da dahil olmak üzere baskı üretimi modellerine ilişkin tüm münhasır ve ticari marka hakları Yükleniciye aittir.
 • 5.18. Taraflar, Tarafların ülkelerindeki mevzuatın gerektirdiği durumlar dışında, Site kullanıcılarının kişisel bilgilerini üçüncü taraflara satma, kiralama ve / veya ifşa etme hakkına sahip olmayacaklardır.
 • 5.19. Müşteri ve Yüklenici, bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya yetersiz bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır.
 • 5.20. Taraflardan herhangi biri, diğer Tarafı yazılı olarak en az 30 (otuz) takvim günü önce yazılı olarak bu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
 • 5.21. Taraflardan birinin girişimi ile bu Sözleşmenin feshi, Müşteriyi Sözleşmenin feshi öncesinde verilen hizmetler için Yükleniciye ödeme yükümlülüğünden muaf tutmaz.

6. Yüklenici adresleri ve banka bilgileri

  HAK SAHİBİ
 • Adı Flog LLC
 • Hesap: 40702840664000000223
 • Ulusal Kimliği: 7017202311
 • Adres: Belinsky street 18, Tomsk, Russia, 634029

 • BANKA BİLGİLERİ
 • Adı: SBERBANK
 • SWIFT: SABRRUMMNH1
 • Adres: RUSSIAN FEDERATION, NOVOSIBIRSK, UL. SEREBRENNIKOVSKAYA 20